Архитектурата като техническа наука и изкуство за построяване на сгради и конструкции поставя началото си още в първобитни времена. Тя има непрекъснато развитие и пряка връзка с историческото време, което оставя своя отпечатък върху сградите, построени в различни периоди от време. Така през вековете това направление е развивало различни стилове.


Във всеки архитектурен стил има съвкупност от признаци и черти от определено време и място, обхващащ изкуството и културата на едно общество в даден момент от икономическо, социално, а дори и негово политическо развитие. Ярък пример за една отминала епоха например е Партийния дом в София, както и сградата на Министерския съвет, Президентството и сградата на БНБ - типичен пример за “сталински барок”. Ротондата на Св. Георги във вътрешния двор на Президентството пък е съвкупност от древни стилове: римски, византийски и др. Тя бе най-старата запазена сграда в столицата и е построена в момент, когато София е била резиденция на римските императори Галерий и Константин Велики. Така благодарение на архитектурата може да се проследи историята на едно общество.
Архитектурният стил е съвкупност от конструктивните, функционалните и художествените страни на архитектурата (строителни материали, предназначение на сградата, архитектурна композиция, конструкция и др). Стилът е художественият мироглед в определен момент от живота на едно общество. Освен това, развитието на стила в архитектурата зависи и от технически, религиозни, културни и не на последно място, климатични фактори.
Когато говорим за архитектура, неминуемо споменаваме архитектурните стилове, които всъщност са многото отражения на архитектурата.
Въпреки че, развитието на архитектурата е зависимо от историческото време, стиловете пък не винаги се сменят последователно. Нещо повече, едновременно може да съществуват дори два стила, например, класицизъм и барок, еклектикизъм и функционализъм, ар-деко и конструктивизъм, както и много други съчетания от стилове. Нагледен пример за такива съчетания са множеството нови сгради.
Архитектът пък е лицето, което се занимава не с една, а с няколко дейности, свързани с проектиране и изграждане на сгради, комплекси от сгради и пространството около тях. При разработване на всеки проект първото нещо, с което се съобразява всеки архитект е това, че предназначението на сградите е преди всичко за хора. Сградите се обитават и използват от хора, поради което те трябва да бъдат комфортни, леснодостъпни и с наличие на различни функционални елементи.
Архитектурата включва най-различни дейности: планиране, проучване, проектиране, изграждане, а също крупномащабни дейности като: устройствено териториално планиране, проектиране на открити пространства и населени места (ландшафтна архитектура и градоустройство) до конструиране на обзавеждане и детайли.
Архитектурно бюро “ВБ студио” ООД изготвя проекти на жилищни сгради, хотели, административни сгради и др.

Адрес

ВБ студио Архитектура
София, п.к.: 1618
ул."Паскал Тодоров" 10

vbstudio@abv.bg

Обадете ни се:

+359 888 870 917

+359 887 225 735

Работно време

SFbBox by website

Search