Архитектурното проектиране е определящ и основен етап на строителството на сгради.

 Съществуват различни видове сгради: от малки извънградски къщи до сложни многоетажни жилищни комплекси.
Проектирането на сградите е процес, в който архитекти вземат предвид функционалните характеристики на помещенията и изискванията към тях според правилника и документите. Този процес е много важен, поради което архитектурно студио “ВБ студио” ООД  винаги подхожда с голяма отговорност. Нашите архитекти намират единно правилно решение на зададената задача и оформят това решение във вид на архитектурен проект. Архитектурният проект представлява необходим и достатъчен набор от документи за построяване на една сграда.
Разбира се, архитектурното проектиране се състои от няколко етапа.
За пълното съответствие на проекта и изискванията на Държавните стандарти на РБ и критериите на клиента за проектиране на сграда, се осъществяват няколко стъпки.
Първоначално се започва от разговор с клиента. Разработчиците на проекта изясняват за себе си основните предпочитания и желания на клиента, определя се типа и стила на бъдещата сграда, след което се измерва площта, където ще се строи сградата, а след това започва подготовката на документацията и това е първият етап от проектирането.


Втората стъпка е създаването на архитектурна концепция.

Нашите специалисти запознават клиента с разработената концепция, така той получава визуална представа за бъдещия проект и неговите възможности. Клиентът може да внесе своите корекции и допълнения, а в случай на успешно договаряне се подписва договор за създаване на идейния проект на сградата или комплекса.
По време на етапа на ескизно проектиране на сградата се разработват планировъчни решения на сградата. Клиентът също може да внася своите идеи в проекта. В ескизния проект детайлно се разработват варианти на планировки и други важни елементи. Следва сключване на договор за издаване на работна документация. След съгласуването на детайлите ние започваме да разработваме работен проект на сградата. След като бъде готов архитектурния проект, той се предава на строителите.
Разработването на проекта е нелека задача и представлява ключов момент в проектирането на сградата. Разбира се, има още много стъпки и действия, които нашите специалисти прилагат в работата си. Ние разработваме проекти в идейна, работна и техническа фаза. В изготвянето на всеки проект, без значение какъв тип е, ние спазваме изискванията на задължителния обхват, посочен от Закона за устройство на територията. При необходимост се извършват необходимите градоустройствени процедури. Също така разполагаме с различни възможности за комплексно архитектурно проектиране, както и опит в инвестиционното проектиране. “ВБ студио” ООД  гарантира качествено реализиране на проектите, в пълно съответствие с изискванията, желанията на клиента и спазване на срокове.

Адрес

ВБ студио Архитектура
София, п.к.: 1618
ул."Паскал Тодоров" 10

vbstudio@abv.bg

Обадете ни се:

+359 888 870 917

+359 887 225 735

Работно време

SFbBox by website

Search