Известно е, че хората строят от древни времена. Строителството има голямо влияние върху развитието на човечеството. Изграждането на сгради и постройки е област, която непрекъснато се развива, поради което можем да наречем тази сфера “жив организъм”. Има две основни причини, поради които строителството го има: първата - постоянна нужда от изграждане на сгради, за да съществува едно общество. Втората причина се състои в това, че чрез строителството се увековечава съществуването на всяка власт. Както вече писахме, има различни стилове архитектура, които представляват отражение на дадена епоха и исторически период от време.
Но строителството не се състои само в изграждането на сгради, а обхваща и такива процеси, като ремонт, рестарвация, реконструкция и реновация.  
Строителството е един сложен процес, който включва в себе си организационни, проектни, проучвателни, строително-монтажни и експлоатационни процеси. За да се построи една сграда се изискват екипи от специалисти в различни отрасли на строителната област. Защото всички тези процеси са взаимосвързани като се започне от създаване, промяна или събаряне на стар обект. Не на последно място е взаимодействието с компетентните органи за реализирането на такива задачи.
В резултат на едно строителство се счита построена сграда (конструкция) със завършен интериорен дизайн, действащи инженерно-технически системи и пълен комплект документи, предвидени от закона.
Преди да се реализира всичко това се разработва проект, с което се занимават архитекти, проектанти, интериорни дизайнери и други специалисти. За да се реализира успешно един строителен обект от голямо значение е опитът и креативността на архитектурното бюро, към което ще се обърне строителят. На етап изграждане не без значение е и опитът на строителната фирма-изпълнител, която ще строи.
Тук е моментът да споменем, че архитектурно бюро “ВБ студио” ООД работи активно в тази сфера вече над 15 години. Благодарение на креативността и натрупания опит историята на компанията наброява голямо количество успешно реализирани оригинални проекти, донесли множество международни награди на създателите. Това се дължи на факта, че движещата сила на “ВБ студио” ООД е прилагането в действие на дългогодишен опит, креативност и честно отношение към клиентите.
Основната цел на “ВБ студио” ООД е удовлетворяване на изискванията и нуждите на потребителите, а не използване на ресурсни възможности с абстрахиране от съществуващите критерии на пазара.   
Известно е, че технологиите и стоките с времето остаряват, но нуждите на обществото са постоянно актуални. Във връзка с това е значимо разработването на маркетинговата стратегия, чрез която се определя потребителското търсене. От една страна тя е насочена към потребностите на купувачите, а от друга към постигане на конкурентноспособни качества. За да е в крак с тенденциите, “ВБ студио” ООД провежда такива проучвания на пазара.

Адрес

ВБ студио Архитектура
София, п.к.: 1618
ул."Паскал Тодоров" 10

vbstudio@abv.bg

Обадете ни се:

+359 888 870 917

+359 887 225 735

Работно време

SFbBox by website

Search